Daugavpils Reģionālās slimnīcas Operāciju bloka ārsti stažējās Kauņas Republikāniskajā slimnīcā

 

Turpinot projekta „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā”, Nr. LLI-396 (HOSPITALS FOR CBC) aktivitātes ”Darba pieredzes apmaiņa’’ no 09.12.2019. līdz 13.12.2019. Daugavpils Reģionālās slimnīcas  ārsti – ķirurgs Andrejs Pupkevičs,  ķirurgs Sergejs Bogomolovs, Anestezioloģijas daļas anesteziologs-reanimatologs Artūrs Tjurins, operāciju bloka vecākā māsa Irina Kolodinska un operāciju māsa Jeļena Papina stažējās Kauņas Republikāniskajā slimnīcā.

Kauņas slimnīcas Ķirurģijas klīnikas vadītājs Zigmantas Urniežius iepazīstināja ar slimnīcas Operāciju bloka darba organizāciju, operāciju plānošanu, sagatavošanās gaitu operācijām, pēcoperācijas atmošanās vienības darba organizāciju un pacientu loģistiku pēcoperācijas posmā.

Kauņas slimnīcas Ķirurģijas klīnikas aprīkojums nevienu no mums neatstāja vienaldzīgu! Nenoliegšu tas sajūsmināja – jaunas tehnoloģijas, moderns aprīkojums, ērti izvietotas operāciju zāles. „Lieliska slimnīca ar augsta līmeņa speciālistiem, sava darba entuziastiem.  Operēt šinīs zālēs ir bauda! Nedaudz apskaužam jūsu operējošos speciālistus,” atzīst ķirurgs, Sergejs Bogomolovs.

Operāciju bloka vecākā medicīnas māsa Irina Kolodinska, kā pozitīvu atzīmē Kauņas slimnīcas izvēlētās metodes, kuras nodrošina aseptikas un antiseptikas pasākumu izpildi un kontroli atbilstoši infekciju kontroles/ higiēniskam un pretepidēmiskā režīma plānam. Kā tiek sagatavots pacients invazīvajai procedūrai, kā tiek novērtētas pacienta psiholoģiskās un fizioloģiskās reakcijas pirms un pēc invazīvas procedūras.

Pārrunāti jautājumi saistīti ar pacienta datu drošību,  intimitāti, psiholoģisko drošību un komfortu, sniedzot psiholoģisko atbalstu, ievērojot pacienta individuālās īpatnības un vajadzības pirmsoperācijas un pēcoperācijas laikā.

 Šādi Eiropas finansēti projekti ļauj paskatīties citu valstu pieredzi, apmainīties pieredzē, stažēties, uzturēt kontaktus nākotnē  un iegādāties mūsdienīgas tehnoloģijas. Tas ir Eiropas Savienības neatsverams atbalsts dalībvalstīm.

Sagatavoja projekta vadītāja L.Drozde, livija.drozde@daugavpils.lv

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Informācija par projektu pieejama šādos saitos:

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu;  Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

 

 

 


Back to top