Daugavpils reģionālās slimnīcas Laboratorijas piedāvātie pakalpojumi

Daugavpils reģionālās slimnīcas Laboratorija ir vienīgā Latgales reģiona laboratorija, kurai akreditētas 4 struktūrvienības – klīniski diagnostiskā, imūnhematoloģiskā, mikrobioloģijas un histoloģijas daļa.

Laboratorija ir novērtēta atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas Kvalitātes un kompetences prasības” standarta prasībām, kas pierāda Laboratorijas kompetenci no cilvēka iegūta materiāla imūnhematoloģisku, hematoloģisku, klīniski ķīmisku, citoloģisku un histopatoloģisku izmeklējumu veikšanai

Laboratorijā strādā vairāk kā 50 sertificētu darbinieku. Katru darba dienu Laboratorija apkalpo 500-600 pacientu, savukārt brīvdienās – aptuveni 100 pacientu dienā. Pateicoties Laboratorijas mūsdienīgajam aprīkojumam un augsti kvalificētajam personālam Laboratorijas kapacitāte nepieciešamības gadījumā ļauj apkalpot arī lielāku pacientu skaitu.

Darbs lielākajā laboratorijas struktūrvienībā, Klīniski diagnostiskajā daļā, norit 24 stundas diennaktī, tādējādi nodrošinot stacionāru un ambulatoro ārstu neatliekamās vajadzības.

Laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-M-551.

Laboratorijas piedāvājums:

  • Izmeklējamā materiāla transportēšana pēc pasūtītāju pieprasījuma;
  • Izmeklējumu rezultātu pārskatu izsniegšana un nogādāšana pasūtītājiem.
  • Izmeklējumu rezultātu pārskati pieejami papīra veidā, elektroniski (e-pasts), nepieciešamības gadījumos pa faksu vai pa pastu.
  • Pasūtītāju apgāde ar biomateriālu savākšanas piederumiem un Laboratorijas nosūtījumiem.
  • Konsultāciju sniegšana par izmeklēšanas sfērām, pacientu sagatavošanu izmeklējumiem, materiāla savākšanu un glabāšanu, par pareizu transportēšanu, par izmeklēšanas termiņiem.
  • Laboratorijas informācijas sistēma nodrošina iepriekšējo izmeklējumu rezultātu pieejamību, rezultātu izmaiņas, kas palīdz ārstiem slimības diagnostikā.
  • Laboratorijā izmeklējumus izpilda maksimāli īsā laikā, kas nodrošina izmeklējumu kvalitāti. Rezultāti pieejami tajā pašā dienā.
  • Pēc pasūtītāju ierosinājumiem iespējams ieviest jaunus izmeklējumus un organizēt seminārus par jaunajiem izmeklējumiem.
  • Izmeklējamā materiāla uzglabāšana nodrošina nepieciešamības gadījumā veikt papildus izmeklējumus.

Laboratorijas kontaktinformācija:

Laboratorijas Klīniski diagnostiskā daļa

Adrese: Vasarnīcu ielā 20, Daugavpils,

Tālruņi: 65405253, 65405380

e-pasts: klinlab@siadrs.lv

Darba laiks: 8:00-16:00

 

Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļa

Laboratorijas analīžu nodošana

Adrese: Viestura ielā 5, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpils

Tālruņi: 65405323, 65405219

e-pasts: imunohematologija@siadrs.lv

Darba laiks: 6:30-18:30


Back to top