Daugavpils reģionālajā slimnīcā viesojās Dr. Aleksejs Višņakovs

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīcā”  2018.gada 16.februārī un 17.februārī projekta  (QUALITY MEDICAL CARE) Nr. LLI-224 ietvaros notika lekciju cikls ārstniecības personālam par tēmām “Politrauma – organizatoriskie un medicīniskie aspekti” un “Palīdzības sniegšanas organizācija ārkārtas situācijās.  “Īpašs pacients” ar politraumu”.

Lekcijas vadīja Aleksejs Višņakovs, SIA” Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs.

Lekciju laikā tika apskatīti dažādi temati t.sk. Traumas aprūpes organizācija un traumas komanda. Aprīkojums un personāls. Traumas algoritms, traumu guvuša pacienta atdzīvināšana. Kā īpaši svarīgu principu lektors atzīmēja pacientu šķirošanas principu ievērošanu slimnīcas uzņemšanas nodaļā – pacientu prioritēšanu un pacientu plūsmas pareizu organizāciju ikdienā.  Ārstniecības personālam pēc lekcijām tika pasniegti sertifikāti.


Back to top