Atgādinām, ka veselības izmeklējumu rezultātus var saņemt elektroniski

Atgādinām, ka Daugavpils reģionālā slimnīca ir pieslēgta medicīniskās diagnostikas informācijas sistēmai DataMed, kas pacientam ļauj visu slimnīcā veikto plānveida ambulatoro izmeklējumu rezultātus saņemt elektroniski, neapmeklējot ārstniecības iestādi atkārtoti.

Ja pacientam ir nepieciešama neatliekamā medicīnas palīdzība – paroles tiek izsniegtas uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par nepieciešamo ārstēšanu.

Ja nav paredzēta hospitalizācija, paroles pacientam tiek izsniegtas uzreiz uz vietas. Ja tiek pieņemts lēmums par hospitalizāciju izmeklējumu rezultātus iekļauj kopējā epikrīzē.

Lūgums pacientiem izmantot iespēju saņemt analīžu rezultātus attālināti!


Back to top