Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 3. maijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 3. maijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa R. Joksta kabinetā, plkst. 14.00.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

– Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

– Valdes locekļa Reiņa Joksta paziņojuma par valdes locekļa amata atstāšanu izskatīšana.

– SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana;

– SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekles I. Skrindas atsaukšana;

– SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa ievēlēšana.


Back to top