Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 15. jūlijā pulksten 13:00

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 15. jūlijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa Grigorija Semjonova kabinetā, plkst. 13.30.

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Medilink”, SIA “Chemi Pharm Group”, SIA “Hygeia”, SIA “Brama”, SIA “Hygeia”, pamatojoties uz atklāta konkursa Dezinfekcijas līdzekļu piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/19 rezultātiem.

3. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar AS “Recipe Plus”, SIA “Briz”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Tamro”, AS “Olainfarm”, SIA “Elpis”, SIA “Unifarma”, SIA “Saules aptieka”, SIA “Elvim”, SIA “Medelens+”, SIA “Oribalt Rīga”, SIA “Viola Farma”, SIA “Oribalt Rīga”, SIA  “Argos”, AS “Grindeks”, SIA “Viola Farma”, SIA  “Artropulss”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Medikamentu (ATĶ kodi: C, N, R, A, M) piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/30 rezultātiem.

4. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Tamro”, SIA “Medelens+”, AS “Recipe Plus”, SIA “Elpis”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Saules aptieka”, SIA “OneMed”, SIA “B.Braun Medical”, SIA “Aniss”, AS “Grindeks”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Medikamentu (ATĶ kodi: H, S, V, L, D, G, P) piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/31 rezultātiem.

5. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “B.Braun Medical”, AS “Recipe Plus”, SIA “Medelens+”, SIA “Oribalt Rīga”, SIA “Tamro”, SIA “Saules aptieka”, SIA “Argos”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Viola Farma”, SIA “Elpis”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Dažādu medikamentu piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/32 rezultātiem.

6. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar AS “Proximo Baltic”, SIA “Scanmed”, UAB “Ilsanta” filiāle, SIA “Biotronik Baltija”, SIA “R.A.L.”, SIA “Elvim”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/41 rezultātiem.

7. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar atklāta konkursa “Materiālu preču piegāde invazīvās kardioloģijas nodrošināšanai” identifikācijas Nr. DRS 2019/42 uzvarētājiem.

8. Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzes dāvinājuma pieņemšana.

 


Back to top