DRS personāla apmācību 09.08.19. tēma “Kam nepieciešama emocionāla pašregulācija un kāpēc?”

Apmācības slimnīcas personālam 09.08.2019. „ Pašregulācijas mehānismu pamatprincipu apgūšanai”

Kam nepieciešama emocionāla pašregulācija un kāpēc?

Emocionālā pašregulācija ir spēja tikt galā ar savu emocionālo pieredzi, neietekmējot citu cilvēku psihi. Jautājums par to, kā pārvaldīt emocijas, aktuāls ikvienam. Fakts, ka persona ir emocionāla būtne, nav šaubu. Prieks, skumjas, pārsteigums, sajūsma un  citas emociju caurvij mūsu dzīvi, pavada katru darbību. Dzīve bez emocijām ir diezgan sarežģīta.

Daudzi cilvēki domā par to, kā pārvaldīt emocijas, kad emociju ugunis liesmo-jau ir pilnīgi slikti. Emocionālo uguni ir vieglāk novērst, nekā likvidēt sekas. Pašregulācijas sākotnējie mehānismi ir personības iezīmes, kas ir iekšējs resurss, palīdz adekvāti reaģēt uz situāciju un novērst nevēlamu ugunsgrēku rašanos.

Zinot slimnīcas personāla darba noslogojumu, paaugstinātu stresu ikdienas solī, projekta „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā”, Nr. LLI-396 (HOSPITALS FOR CBC) aktivitātes ”Personāla apmācības’’ ietvaros

š.g. 9.augustā tiks organizētās apmācības slimnīcas personālam pašregulācijas mehānismu pamatprincipu apgūšanai.

Apmācības notiks Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Daugavpils reģionālās slimnīcas konferenču zālē (ieeja no Dzemdību nodaļas), sākums plkst.9.00.

Papildus informācija par apmācību plānu pieejama šeit: https://slimnica.daugavpils.lv/pateicoties-es-interreg-v-a-latvijas-lietuvas-parrobezu-sadarbibas-programmas-2014-2020-gadam-atbalstam-sia-daugavpils-regionala-slimnica-sadarbiba-ar-vadoso-partneri-kaunas-re/

Informācija par projektu pieejama šādos saitos:

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Sagatavoja projekta vadītāja L.Drozde, livija.drozde@daugavpils.lv


Back to top