4. februārī norisināsies slimnīcas dalībnieku sapulce

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, kura notiks 2019.gada 4.februārī plkst. 13.30, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, ar dienas kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “Magnum Medical”, SIA “AB Medical Group Riga”, SIA “Tradintek”, “Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle”, SIA “KJ Serviss”, SIA “Medeksperts”, SIA “Interlux”, SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” pamatojoties uz atklāta konkursa virs ES sliekšņa “Papildu medicīnas ierīču piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2018/84 rezultātiem.
  3. Līguma slēgšana ar SIA “Arbor Medical Korporacija”, pamatojoties uz atklāta konkursa virs ES sliekšņiem “Pacientu monitorēšanas sistēmas ar darba stacijām iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/80/ERAF rezultātiem.

Back to top