29.05.2020. ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība”
(Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) ietvaros, pamatojoties uz veiktā iepirkuma “Būvniecības darbu veikšana telpu pielāgošanai un inženiertīklu atjaunošanai Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas izveidei
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Dzemdību nodaļas ēkā”, identifikācijas Nr. DRS 2020/27/ERAF, rezultātiem,  š.g. 27. maijā ar SIA “Lagron” tika noslēgts līgums par būvniecības darbiem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkā Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, telpu pielāgošanai un inženiertīklu atjaunošanai Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas izveidei.

Projekta “SIA “Daugavpils reģionālās slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība”
mērķis ir uzlabot Daugavpils reģionālās slimnīcas kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina,

projekta vadītāja


Back to top