17. decembrī norisināsies dalībnieku ārkārtas sapulce

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 17. decembrī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa R. Joksta kabinetā, plkst. 13.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
  3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” statūtu grozījumu apstiprināšana.
  4. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” statūtu  jaunā redakcijā apstiprināšana.
  5. Atļaut SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” novirzīt finanšu līdzekļus ar kopējo summu 372 766 EUR apmērā, vienreizējo prēmiju izmaksāšanai kapitālsabiedrības darbiniekiem, 200 EUR brutto katrai personai, kā arī palielināt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2018. gada budžeta atalgojuma fonda izdevumus par attiecīgo summu.

Back to top