Administrācija

VALDES LOCEKLIS
Reinis Joksts


Kontakttālrunis - sekretāre - (+371) 65405282

DIREKTORS
ārstnieciskajos jautājumos
Edgars Levkāns - (+371) 65405298
GALVENĀ MĀSA
Iraīda Balode - (+371) 65405287

GALVENĀ GRĀMATVEDE - Anita Klopova - (+371) 65405300

GALVENĀS GRĀMATVEDES VIETNIECE, JURISTE - (+371) 65405301

EKONOMISTI - (+371) 65405304

IEPIRKUMU DAĻA - (+371) 65405190

PERSONĀLA DAĻA - (+371) 65405201

MEDICĪNAS KANCELEJA - (+371) 65405288

ĀRSTE EKSPERTE, PACIENTU IEMAKSAS EKSPERTE - (+371) 65405299